Motto: Kdo hledá, najde!
...odbočka JP ČBS

Srpen 2008

Členská základna

27. srpna 2008 v 14:26

Výbor odbočky
 1. Jana Doudová
 2. Alena Jírová

Místokrál
          Filip Kolář

Maskot
          Jan Douda

Seznam členů
 1. Doudová Jana (Hrádek nad Nisou)
 2. Hanzl Martin (Praha)
 3. Chudáčková Hana (Hradec Králové)
 4. Jírová Alena (Praha)
 5. Knappová Jana (Praha)
 6. Kubešová Magdalena (České Budějovice)
 7. Kubínová Petra (Praha)
 8. Kúr Pavel (České Budějovice)
 9. Paštová Ladislava (Kotěhůlky na Hané)
 10. Půbal David (Šumava)
 11. Rybenský Jiří (Jižní Čechy)
 12. Suda Jan (Praha)
 13. Sycha Martin (Praha)

Kdo jsme?

18. srpna 2008 v 13:02
Jsme dvě mladé floristky, které se cítí být a také jsou příliš velké amatérky na to, aby mohly vést vlastní exkurze tradičně pořádané jihočeskou pobočkou ČBS. Touha po poznání české květeny je však tak silná, že nás dovedla až sem, k založení této odbočky, která si pod heslem KDO HLEDÁ NAJDE, klade následující prostý cíl. Každý rok vybereme jeden druh (pozn. alespoň jeden), který naše oči ještě nespatřily. Poté navštívíme jeho lokalitu, kde se pokusíme daný druh nalézt. A to je v podstatě vše.
Výlety budou směřovány primárně do oblasti jižních Čech (z důvodu vyššího - tedy naší příslušnosti k jihočeské pobočce ČBS), pokud to však okolnosti nedovolí (i to se může lehce stát), tak na jiná území ČR. Rády uvítáme nadšené botaniky i nebotaniky, jako nové členy či na výlety s námi.
Účast na výletu není v žádném případě podmíněna členstvím v odbočce ani v pobočce !
PODMÍNKA VSTOUPENÍ DO ODBOČKY
Členem odbočky HLEDAČKY se může stát kdokoliv bez ohledu na věk, sociální příslušnost, pohlaví či sexuální orientaci, který však splňuje následující charakteristiky:
1. Jeho znalosti Květeny ČR nejsou tak dokonalé, aby omezoval svými znalostmi výběr druhů, jejichž lokality se rozhodneme navštívit. Tento handicap lze řešit jednoduše písemnou smlouvou při vstupu do odbočky, kde se dotyčný vzdá práva druhy vybírat.
2. Dotyčná osoba je a nebo se chystá (v době neurčité) stát členem jihočeské pobočky ČBS (za pouhých 30 Kč ročně).
PRAVIDLA ZRUŠENÍ ODBOČKY
Odbočka se ruší ve chvíli, kdy již nebude existovat druh, který by oči obou ze zakládajících členek ještě neviděly. Určujícím pro výběr druhů je publikace Kubát et al. 2002. (#)
# Pravidla pro zrušení odbočky mohou upravovat pouze zakládající členky. Obecně lze však podotknout, že odbočovat z pravidel odbočky nelze.

Křest loga a zakladatelek Hledaček

18. srpna 2008 v 10:27 | Jana
17. 8. 2008 se uskutečnila první výprava, která byla zakončena pokřtěním loga a pokřtěním úspěšně nalezeného prvního druhu Lathyrus heterophyllus. Exkurze měla jednoho účastníka, Jana Doudu, který se stal zároveň maskotem odbočky.
Velké poděkování patří Karlovi Boublíkovi, který nám poskytl jistou lokalitu hledaného druhu, čímž dopomohl k úspěšnému proběhnutí tolik důležitého obřadu spojeného s posvěcením vzniku naší krásné společnosti.
Děkujeme Karlovi a věříme, že další exkurze bude mít více účastníků.